The colourful world of the Holland-America line

What is to see in the
HAD-museum?

Privat collection of Guus Dalkmann

IEverything in the museum is housed, what Is collected in more than 55 years, in display , there is a suspension files system and also digital. The collection is divided into groups namely:

 • BO: Ca. 700 books and journals in whole or in part on the history of the Holland America line. In terms of fixed assets, both the company as the fleet and all facilities. Also the subsidiaries divided into the various divisions which the company has known, of both the maritime and inland waterway transport.
 • F:  photo collection of above of both original and reproductions Total ca. 22,000 PCs.
 • N: Negatives-and diacollectie of the above, total ca. 4000 pieces. These are via a shopping cart to order and are sent after payment.

 • DOS: Files, with original documents or copies there of.
  These are total many hundreds, also original newspaper articles and magazine articles, contracts and other documents from the time from then.

 • BR: Brochures and leaflets, all originals, housed in the suspension system. These are findable through the database. Sorted by year of completion to the Hall

 • PBK: Original picture postcards of above. There are 1950 to see different images. The various designs.

 • POR: Porcelain, including Delft blue.

 • MEM: Memorabilia; submitted by the ships and the company. For example, a silver napkin ring with the inscription S.S. Pittsburgh.

 • TEK:  Construction drawings.

 • MO: Modelbouw. Alle modellen zijn te zien die betrekking hebben op bovenstaande.Zoals: schepen, treinen, gebouwen , bussen, vrachtauto’s, containers, enz.  Ook zijn een aantal eigen bouwdoosjes via de webwinkel te bestellen. Een aparte folder hiervan is in de maak.Regelmatig is er bij een van de modelbouwwinkels en musea een ‘wisseletalage’ ingericht.

 • POS:  Alle originele posters die er in de loop der jaren zijn geweest.

 • REG:  Register met alle feiten op datum van oplevering per onderwerp.

 • WEB: Webwinkel. Alleen wat in de laadjes ligt, is te koop of te bestellen via een formulier. Dit gedeelte is nog onder constructie.

 • DOS: Dossiers met documenten t.a.v. het bovenstaande. Hierin zijn alle in de Nederlandse archieven vindbare documenten ondergebracht.

 • GEBOUWEN: Gebouwen en binnenvaart zijn ondergebracht in een manuscript genaamd: “Op en aan de binnenwateren, Holland Amerika Lijn”.  Deze is momenteel in druk bij Walburg pers, ISBN ………….., incl. Rijnvaart en tenders.

 • ZEEVAART: Zeevaart en bedrijf zijn ondergebracht in een manuscript genaamd: “De kleurrijke wereld van de Holland Amerika Lijn”. Momenteel in druk bij Walburg pers, ISBN ……………. Bij de viering van het 125 jarig bestaan is het manuscript in het Engels vertaald, door kapitein Albert Schoonderbeek en Pentland Press/ Holland America Line  uitgegeven als jubileum boek.

 Op verzoek kunnen al deze mappen per onderwerp op een groot digitaal HQ-LED scherm onder het genot van koffie bekeken worden in het museum.

Museum address:

Aletha Jacobspad 1 (3rd floor - nr 35)
4901 MN  OOSTERHOUT (N.B.)
The Netherlands

Contactinformation:
Phone: 0031 6 42 38 04 60
Email: guusdalkmann@gmail.com

Visit of the museum is FREE but by appointment